prodej a rezervace vstupenek
Moravské divadlo Olomouc
WebTicket

pokladna MDO
tel. 585 500 500
pokladna@mdol.cz

FESTIVALOVÉ ŘEVUE

VIDEOZPRAVODAJ

DIVADLO KONVIKT, o.s.
Foersterova 49
779 00 Olomouc

zastoupeno Michaelou Sikorovou
statutární zástupkyní DK, o.s.

zaregistrováno MV ČR dne 13. 3. 2006
pod číslem VJ/1-1/63507/06-R
IČ: 27025624
DIČ: CZ27025624
bankovní spojení
ČSOB Olomouc
číslo účtu
224529034/0300

Kontaktní adresa:
DIVADLO KONVIKT, o.s.
UC UP
Univerzitní 3
771 80 Olomouc

DIVADLO KONVIKT, o.s. (Civic Association)
Foerstrova 49
CZ-779 00 Olomouc
Czech Republic
represented by Michaela Sikorová,
Statutory Representative
Registered by the Ministry of the Interior
of the Czech Republic on March 13, 2006
as No. VJ/1-1/63507/06-R
ID No.: 27025624
Tax ID No.: CZ27025624
Bank: ČSOB Olomouc, Czech Republic
Account No.: 224529034/0300
IBAN: CZ14 0300 0000 0002 2452 9034
BIC (SWIFT): CEKOCZPP

Address:
DIVADLO KONVIKT, o.s.
UC UP
Univerzitní 3
CZ-771 80 Olomouc, Czech Republic


Petr Nerušil
ředitel festivalu,
hlavní dramaturg, fundraising, produkce
festival director,
main programmer, fundraising, production

neru@email.cz
tel. +420 776 736 263

Zdeněk Vévoda
tiskový mluvčí, PR festivalu
press, festival PR
zdenek@divadlokonvikt.cz
tel.: +420 721 308 935

Jan Žůrek
dramaturgie - divadla, produkce
programmer – theatre, production
zurek@divadlokonvikt.cz
tel.: +420 728 180 478


Vladimír Foret
dramaturgie - koncerty, produkce, účetnictví
programmer – music, production, accounting
vladimir.foret@gmail.com
tel.: +420 775 682 198

Martin Hamouz
technické zajištění, produkce
technical support, production
martin@divadlokonvikt.cz
+420 733 364 922

Kateřina Fojtová
produkce
production
katerina.fojtova@seznam.cz
+420 777 339 816

05 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 2011

celý program / programme / tisk / vstupenky

o festivalu / about festival / fotografie

festivalové řevue / videozpravodaj

mediální ohlasy

download

sponzoři a partneři

kontakty / contact

archiv

home

pořadatel
spolupořadatel
hlavní partneři
za podpory

festival se koná za finanční spoluúčasti
Olomouckého kraje,
statutárního města Olomouc
a Ministerstva kultury ČR

hlavní mediální partner