DIVADELNÍ FLORA
Menu

Jinakost 26. Divadelní Flory

Žánrově bohatý program letošního ročníku akcentuje pestrost variant lidského bytí a vybrané festivalové počiny často mapují jejich hraniční polohy – čímž smysl existence „pevných“ hranic vědomě relativizují. Chceme skrze ně (a toto naše snažení je dlouhodobé) otevírat diskuze nad předsudečným vnímáním sociálních fenoménů i estetických forem.

Necháváme zaznít hlas těch, pro něž jsou různé podoby různorodosti – etnické, genderové nebo fyzické – zdrojem inspirace, nikoli fobie. Těch, co poučeně ignorují přežité konvence a demaskují společenská i divadelní klišé. Tvůrčích osobností, které svobodně, ovšem s respektem ke kulturní i názorové odlišnosti, překračují „inscenační mantinely“ – směrem k potvrzení či osvobozujícímu objevení vlastní, autentické „jinakosti“.

Letos pak dáváme významný prostor především tvůrkyním, protože ženy jsou v uměleckém prostředí stále podhodnocovány.

 

Vizuál 26DF

Motto JINAKOST podtrhuje také atypický, hravý vizuál, který je dílem malířky Adély Janské a grafika Radima Měsíce. Olomoucká výtvarnice, jež se prosadila i v mezinárodním měřítku, poskytla k užití svých obrazů Floře velkorysé svolení a festival tak proběhne pod dohledem androgynně působících žen s porcelánovou pletí a výrazným, téměř divadelním líčením. „Namísto tradičního ‚rámování‘ maleb grafickými prvky v postprodukci, jsme zvolili jinou, invazivnější cestu, která akcentuje střet obou médií,“ prozrazuje svůj umělecký záměr Měsíc. Polaritu digitálního a analogového světa podtrhují odhalené vrstvy photoshopu a přiznané „tahy“ jednotlivých nástrojů grafického programu.

Více o konceptu vizuálu 26DF i o tvorbě Adély Janské v odkaze.

Festivalový spot ke zhlédnutí.

Vizuál v ulicích Olomouce – fotogalerie.