DIVADELNÍ FLORA
Menu

22/8/2021

10/10 – 12/12

AKTUALITA

Na devět víkendů od poloviny října do poloviny prosince si nic speciálního neplánujte, věříme, že se opět budeme potkávat na festivalu!

9 Tage Wach | 9 dní vzhůru (Staatsschauspiel Dresden), foto: Ondřej Hruška

S nadějemi, vkládanými do vakcinace, jsme z tradičního květnového termínu přeložili Floru na podzim a začátkem roku začali skládat nový harmonogram, dramaturgicky zastřešený mottem „Krásný nový svět“.

Kompletní program zveřejníme během pár dnů, předprodej zahájíme ke konci září, abychom mohli adekvátně reagovat na případná kapacitní či jiná omezení. Těšíme se, naši hosté taky.

za finanční podpory:

pořadatel: v partnerské spolupráci:

generální mediální partner: hlavní mediální partner:

s podporou: