DIVADELNÍ FLORA
Menu

17/3/2018

Proti zdi!

Emblémem a charakteristickým rysem Divadelní Flory je dramaturgická vyhraněnost – její letošní motto zní: Proti zdi.

Festivalové publikum bude konfrontováno s nevšedními příběhy nonkonformních hrdinů – aktérů radikálních gest, ale i klopýtajících outsiderů, jejichž osudové peripetie a mnohdy opakované „nárazy do zdi“ zdivadelňují a komentují výrazné režijní persony osobitého inscenačního stylu. 

Performativní část přehlídky vymezí historicky nejrozsáhlejší festivalové mapování zajímavých „visegrádských počinů“ na poli současného performing arts.