DIVADELNÍ FLORA
Menu

2/12/2021

Absurdní satira na současné politické poměry v sobotu na Floře

AKTUALITA

Mrazivá komedie ZÁMEK NA LOIŘE, kterou dramatik Roman Sikora naplnil svérázným, jízlivým humorem za hranou vší korektnosti, reflektuje veskrze aktuální sociální témata – od alkoholismu a konzumu až po fenomén zelených vdov. Výstižný komentář k českému lokajství i buranství novodobých „elit“ v režii Michala Háby uvádíme v sobotu 4. 12. v 19 hodin v Moravském divadle. 

Zámek na Loiře není žádným zámkem z pohádky, nýbrž moderní pozlacenou klíckou věznící životy a sny jeho obyvatel. Milostpaní – nepohodlná manželka nejmenovaného českého ministra – je zde lapena, aby muži nedělala ostudu. V nepřiznaném vyhnanství je jí dopřána pouze společnost tělesného strážce, kuchaře a dvou lokajů v klasicistních parukách, kteří jsou pro peníze ochotni zapomenout i na svou vlastní důstojnost.

V souvislosti s nedávnou kauzou Moniky Babišové ohledně jejích aktivit na sociální síti Instagram může Sikorova základní zápletka působit jako triviální obrys politického bulváru. Ve skutečnosti, už jen vzhledem ke staršímu datu napsání textu, je mrazivě prorocká. (…) Inscenace Zámek na Loiře představuje v Česku sporadicky se vyskytující inteligentní politickou satiru. Herci se v ní nesnižují k laciným kejklím, jejich komické kreace totiž drží na uzdě Sikorův promyšlený zaumný jazyk i Hábovo jednoznačné jevištní sdělení. 
Marcela Magdová, Divadelní noviny, 2/2020
 
ZÁMEK NA LOIŘE
Lachende Bestien 
Sobota 4. 12. od 19 hodin v Moravském divadle Olomouc

za finanční podpory:

pořadatel: hlavní partner: v partnerské spolupráci:

generální mediální partner: hlavní mediální partneři:

s podporou: