DIVADELNÍ FLORA
Menu

19/2/2023

JINAKOST jako nová norma?

AKTUALITA

Odlišnost – rozmanitost – svéráz… Jistě vás napadnou další synonyma a asociace, která si s letošním mottem Flory můžeme spojit. „Jinakost“ lze chápat nejen jako variantnost naší existence – již tematizuje rozmanitá tvorba současné činoherní a performativní scény – ale stejně tak ji možno vnímat jako výlučnost choreografických, tanečních a hereckých osobností, letos s akcentem na ženy-tvůrkyně, jejichž díla výrazně rezonují napříč mezinárodním uměleckým spektrem.

Exkluzivní hostka 26DF – německá režisérka, performerka a aktivistka Simone Dede Ayivi – se zaměřuje na transgenerační a feministická témata. Dlouhodobě se věnuje problematice života migrantů v Německu a jejich dětí, které se zde už narodily. (Foto Mayra Wallraff)


„Vybraná díla spolu tematicky i koncepčně až kromobyčejným způsobem komunikují už v implicitní rovině,“ osvětluje letošní program DF dramaturgyně Jitka Pavlišová. „V rámci tanečně performativního programu pak explicitně vstupují do mnohovrstevnaté diskuze nad ožehavými otázkami individuálního bytí i kulturních a sociálních identit, v nichž žijeme a dennodenně jednáme,“ vysvětluje Pavlišová.

Jinakost jako umělecké vyjádření. Jinakost versus konvence. Jinakost jako stigma. Jinakost kulturní, žánrová, názorová…

„Reakcie na vojnu Putinovho režimu na Ukrajine, (post)migrantská skúsenosť ale aj hraničné, ‚iné‘ podoby divadla. To všetko sú fenomény súčasného nemeckého divadla, ktoré sa prelínajú aj vo výbere nemeckojazyčných produkcií,“ prozrazuje dramaturgyně německojazyčného programu Dominika Široká.

I česká programová linka zaměří svou pozornost na počiny překračující běžnou inscenační i divadelně-provozní rutinu. Půjde o tituly, jež budou obsahově, tematicky či stylově rozvíjet a prověřovat společenské i umělecké konotace spojené s festivalovým leitmotivem. „Budou komentovat dobu i prostředí, v nichž vznikly, a současně je přetvářet, ukazovat v ‚jiném světle‘ a v nových souvislostech,“ těší se ředitel festivalu Petr Nerušil.

Jaké myšlenky a pocity „jinakost“ vyvolává ve vás? Co připomíná, jaké otázky přináší..? Budeme na ně společně hledat odpovědi na 26. Divadelní Floře – a to i v rámci besed s umělci a odborníky, díky nimž na témata zobrazená v inscenacích nahlédneme z jiné perspektivy.

Budeme rádi, přijmete-li pozvání!