DIVADELNÍ FLORA
Menu

17/6/2023

DĚKUJEME partnerům

AKTUALITA

Letošní mezinárodní multižánrový program Divadelní Flory proběhl díky podpoře Ministerstva kultury České republiky, statutárního města Olomouce, Olomouckého kraje, Státního fondu kultury ČR, Česko-německého fondu budoucnosti, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, programu Nationales Performance Netz, Výboru pro kulturu a evropské záležitosti berlínského senátu…

…díky podpoře projektu Dance On Tour Austria (DOTA), Rakouského centra UP, nadace Pro Helvetia, Univerzity Palackého, Vodohospodářské společnosti Olomouc, firmy ESB Engineering – System – Bau GmbH a dalších festivalových donátorů (Festa Servis, Bill Plasty, Kamil Andree ad.).

26DF se konala pod záštitou velvyslance Spolkové republiky Německo v Praze Andrease Künneho, který se osobně zúčastnil slavnostního zakončení festivalu.

Pořadatelský spolek Flora Theatre Festival realizoval 26. ročník Divadelní Flory ve spolupráci s Moravským divadlem Olomouc, Muzeem umění Olomouc a Divadlem na cucky.

Všem srdečně děkujeme!