DIVADELNÍ FLORA
Menu

29/4/2024

To bude tanec!
Dramaturgie tanečně-performativního programu

AKTUALITA

Dnes slavíme Mezinárodní den tance. Jak se motto Volnost odráží v jednotlivých titulech tanečně-performativní sekce letošního programu? Prozradí dramaturgyně Jitka Pavlišová

Every Minute Motherland, performance Macieje Kuźmińského (foto Mariusz Marciniak)

„Motto Volnost(i) prostupuje všemi vybranými tituly, jež ve vzájemném dialogu napříč festivalovým programem vyjevují další společné významové roviny. Letos lze doslova mluvit o škále možností toho, co pro nás volnost v kontextu dnešního světa znamená: od sevřenosti života jedinců v područí mocenských ideologií a válek (HAPPY BIRTHDAY a obě Kuźmińského performance), přes oscilaci mezi sepjatostí a volností člověka v otázkách identity (DELICATE, ANOMALIE), manifestaci znovunabytí svobody (BÉTON BRUT) až po nespoutanost dětské mysli a sílu lidské kreativity jako takové (MIKROSVĚTY). Těšíme se rovněž na premiéru FREEDOM IN MOTION v podání baletu MDO, pro niž je téma svobody a volnosti přímo výchozí pozicí, jejím prvotním impulsem.“

Jitka Pavlišová, dramaturgyně tanečně-performativní sekce DF

Mezinárodní den tance má za cíl propojovat a oslavovat tanec jako univerzální formu vyjádření. Jazyk, kterým hovoří všichni a který zároveň dokáže spojit lidi – bez ohledu na jazykové, politické, kulturní a etnické bariéry. Svátek vyhlásil v roce 1982 Taneční komitét ITI (International Theatre Institute – Mezinárodní divadelní ústav) a od té doby každoročně připadá na 29. dubna jako připomínka narození Jeana-Georgese Noverrea (1727–1810), francouzského baletního mistra, průkopníka a reformátora tance. Více informací o akci najdete na www.mezinarodnidentance.cz.


foto Christine Miess, Dániel Dömölky, Aleksander Joachimiak, Eva Urbanová, Adam Mráček a Christian Schuller