DIVADELNÍ FLORA
Menu

6/5/2024

Ženský hlas na Floře (vol. III)
Draze vykoupená svoboda

AKTUALITA

Téma emigrace a hledání svobody v nové zemi prostupuje programovými bloky WOLNOŚĆFREIHEIT. Motivace hrdinek či protagonistek festivalových titulů k odchodu z domoviny jsou různé – od vidiny lepšího života přes profesní realizaci až po nucený útěk před válkou. Nejistotu, samotu a vykořenění ale v emigraci pociťují všechny…

Metaforické odkrývání tabuizovaných pracovních podmínek přistěhovalkyň v Německu – mannheimské Juices v režii Kamily Polívkové. (foto Maximilian Borchardt)

„Západní přísliby“
Jak Juices podle hry Ewe Benbenek (Nationaltheater Mannheim), tak Symfonie pokroku autorky Nicolety Esinencu (psali jsme zde) tematizuje příběhy lidí z východní Evropy, kteří procházejí deziluzí z „lepšího“ života na Západě. „Myslím, že je velmi důležité a žádoucí přinášet příběhy těchto lidí, outsiderů, kteří se vydávávají za příslibem lepšího života v očekávání, že tam teprve budou volní, skutečně svobodní. Ale střet s realitou pak vypadá fatálně jinak,“ osvětlil dílčí linku programu DF ředitel Petr Nerušil v pořadu ČRo Vltava ArtCafé (k poslechu zde).

Hostkou relace byla také Lucie Ferenzová, která téma exploatace pracovní síly otevřela už před dvěma lety v inscenaci Pravidla úklidu, jež měla premiéru v rámci 25DF. Letos zde režisérka uvede adaptaci hry Na první pohled – psali jsme zde. Tématu emigrace se na loňské Floře věnovala instalace The Kids Are Alright od Simone Dede Ayivi.

Tanec, univerzální jazyk
Zcela jinou výchozí pozici pak mají protagonistky titulů Resistance Movement a Every Minute Motherland. Obě díla vzešla ze spolupráce polského choreografa Macieje Kuźmińského (psali jsme zde) s ukrajinskými tanečnicemi, které do Polska uprchly před válkou. Mimořádně působivé, emotivní choreografie nalézají vyjádření pro „to nevyslovitelné“ prostřednictvím společného jazyka tance.

V tanečním sóle Anomalie slovenské choreografky Evy Urbanové sledujeme cestu těla poznamenaného traumatem přes jeho transformaci až k jeho opětovnému svobodnému nadechnutí se. Fyzicky i psychicky velmi náročný výkon zde podává francouzsko-belgická performerka Agathe Tarillon. 

Otázku „Jaké je být ženou v různých evropských kontextech?“ pak zkouší zodpovědět maďarská choreografka s ruskými kořeny Anna Biczók. Tři tanečnice maďarského, ruského a rakouského původu v performanci DELICATE reprezentují tři národy s hlubokým kulturním vlivem a traumatizující společnou historií. Univerzálním tanečním jazykem vyprávějí, co je v dnešním globalizovaném světě odlišuje a co je vzájemně pojí. 

(seriál o ženských hrdinkách na 27DF k četbě: první díl / druhý díl)


NA PROGRAMU 27DF:

11. 5. Maciej Kuźmiński EVERY MINUTE MOTHERLAND + beseda po představení
14. 5. Maciej Kuźmiński & Daria Koval RESISTANCE MOVEMENT
14. 5. Eva Urbanová ANOMALIE + beseda 15. 5. 
16. 5. Anna Biczók DELICATE + beseda 17. 5. 
18. 5. Nicoleta Esinencu SYMFONIE POKROKU teatru-spălătorie Kišiněv & HAU Hebbel am Ufer Berlin + beseda 19. 5. 
20. 5. Ewe Benbenek JUICES + beseda po představení

Foto Dorothea Tuch / Maciej Rukasz / Aleksander Joachimiak / Eva Urbanová / Daniel Dömölky