DIVADELNÍ FLORA
Menu

24/5/2024

DĚKUJEME partnerům 27DF!

AKTUALITA

Bohatý multižánrový program 27. Divadelní Flory s mottem Volnost, který oslovil na sedm tisíc diváků a divaček, finančně podpořilo Ministerstvo kultury České republiky, statutární město Olomouc, Olomoucký kraj, Státní fond kultury ČR, Česko-německý fond budoucnosti, nadace Dance On Tour Austria, Rakouské centrum UP, Česko-polské fórum, Polský institut v Praze, Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. a další partneři… 

Pořadatelský spolek Flora Theatre Festival, z.s. realizoval 27DF v partnerské spolupráci s Muzeem umění Olomouc a ve spolupráci s Moravským divadlem Olomouc, Divadlem na cucky a Univerzitou Palackého v Olomouci. 

Generálním mediálním partnerem DF je Česká televize, hlavním mediálním partnerem týdeník Respekt.

27DF se konala pod záštitou velvyslance Spolkové republiky Německo v Praze Andrease Künneho a ministra kultury České republiky Martina Baxy, který se osobně zúčastnil slavnostního zahájení festivalu. 

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům DF za přízeň a těšíme se na příští ročník!

foto Lukáš Horký a Michal Hančovský