DIVADELNÍ FLORA
Menu

za finanční podpory

pořadatel festivalu / v partnerské spolupráci

ve spolupráci

generální a hlavní mediální partner

s podporou

Divadelní Flora je zařazena do sítě významných kulturních akcí EFE 2024–2025