DIVADELNÍ FLORA
Menu

  Ne 21. 5. 2023 | 12:30–14:30 | Divadlo na cucky

  vstupenky

  JINÝ, JINÁ, JINÉ

  Co se změní, když ti někdo řekne: „Ty jsi jiný!“…? Znamená jinakost něco pro naše kamarádství? A v čem jsme vlastně úplně všichni stejní?

  Workshop pro děti od 6 do 12 let.

  ZRUŠENO

  Cena vstupenek: 100 Kč

  Jak se asi král dívá na svého syna, když je pro něj tak moc JINÝ? A co si myslí Popelka o princi, když jsou v tolika ohledech STEJNÍ?

  Workshop volně navazující na pohádku Tři oříšky. Účastníci se budou zabývat tématem jinakosti v dnešní společnosti. Budeme si klást otázky a skrze metody dramatické výchovy na ně odpovídat slovem, pohybem, obrazem nebo situací.

  -Co znamená být ve společnosti jiný?

  -Co se změní, když o mě někdo řekne, že jsem jiný?

  -Kdo říká, jestli je správný být stejný, nebo jiný?

  -Pokud je někdo jiný než já, co to znamená?

  -A znamená jinakost něco pro naše kamarádství? 

  -A v čem jsme úplně všichni stejní?

   

  Kristýna Doubravová, externí lektorka Divadla na cucky, vystudovala Střední pedagogickou školu v Přerově se zaměřením na dramatickou výchovu. Na Univerzitě Palackého absolvovala bakalářský obor pedagogika-sociální práce a v navazujícím magisterském programu vystudovala dramatickou výchovu na DAMU. Pracovala jako učitelka literárně-dramatického oboru na ZUŠ, nyní působí jako sociální pracovnice ve službě Pro rodinu.
  Na dramatické výchově ji baví nekonečné možnosti práce s lidským tělem a zapojení všech oblastí umění do divadelní tvorby. Její zájem o příběhy lidí a příběhy věcí a míst se propisuje i do seminářů a lekcí.

   

  ilustrační foto Lukáš Horký, archiv DF