DIVADELNÍ FLORA
Menu

  Po 20. 5. 2024 | 17:00–18:00 | Central

  vstupenky

  Sahar Rezaei HAPPY BIRTHDAY

  FREIHEIT

  „Žena, život, svoboda!“ Revoluční heslo, burácející Íránem, probleskuje i putováním divadelnice a filmařky Sahar z Teheránu do Frankfurtu, jež ústí v apelativní epilog DF: apriorní podmínkou důstojné existence je svoboda, o niž je třeba neustále bojovat. V německém znění s českými titulky.
  beseda po představení

  Cena vstupenek: 240 / 120 Kč

  Osobité nazírání na sebe sama a kulturní identitu, a tím i na vzpomínky a obrazy s nimi spjaté v pohlcující sólové performanci původem íránské, v Německu působící režisérky a dramaturgyně Sahar Rezaei. 

  To, jak suverénně si Rezaei pohrává s širokým a z velké části prázdným jevištním prostorem a ovládá ho jen několika gesty, jak vychází z rodinných obrázků a příběhů a téměř nepostřehnutelně rozšiřuje jejich perspektivu a postupně vnáší do hry téma paměti, to je naprosto skvěle provedené.
  Christoph Schütte, Frankfurter Allgemeine Zeitung


  Happy Birthday vzniklo v roce 2020 ještě během autorčina studia režie na Vysoké škole hudby a performativních umění ve Frankfurtu nad Mohanem, ale premiéru mělo v důsledku pandemie až v létě 2022. Původně bylo zamýšleno ryze autobiograficky: umělkyně vyrůstající v Íránu vypráví o svém dětství a školních letech, prvních divadelních zážitcích, prvním zamilování se v patnácti letech a o začátku studií. Prostřednictvím osobního příběhu jsme svědky její cesty z Teheránu přes Prahu do Frankfurtu za posledních třicet let. Sahar Rezaei tak činí jednak prostřednictvím své paměti a v ní uložených obrazů vzpomínek, jednak skrze fotografie z rodinných alb i snímků, které tuto privátní sféru překonávají a stávají se vizuálním zachycením zcela konkrétních historických okamžiků.
  O tom, že se v jejím díle privátní rovina nakonec přímo překrývá s politickou, svědčí i fakt, že Sahar Rezaei svou inscenaci vlivem aktuálního vývoje společensko-politických událostí v Íránu (spojeného se statisíci lidí protestujících proti režimu, lidí obviněných z „vedení války proti Bohu“ a následně popravených) zásadně přepracovala. Když pak v nynější aktualizované verzi z prosince 2022 v druhé půli představení obrací před diváky jednu fotografii za druhou či promítá množství televizních záběrů a na velké obrazovce se objevují demonstrace v Íránu, Jižní Americe a Spojených státech, v asijských zemích, na Ukrajině, v Německu i jinde po celém světě, stává se tato „cesta prostorem a časem“ přirozeně cestou vzpomínek a obrazové paměti nás všech. Zároveň přímo odráží politický statement umělkyně, tázající se nejen na to, co v nás tyto situované rámované obrazy vyvolávají, ale i na možnosti našeho vystoupení z nich směrem k volnosti a ke svobodě.

   

  text, video, režie Sahar Rezaei

  herecké vedení a video Samuel Simon
  dramaturgie Björn Fischer
  hudba Sara Trawöger
  video technika Dana Maxim 

  účinkuje Sahar Rezaei

   

  Divadelní a filmová režisérka Sahar Rezaei se narodila a vyrostla v Íránu. Po studiu inženýrství na Polytechnické univerzitě v Teheránu vystudovala režii na Vysoké škole hudby a performativních umění ve Frankfurtu nad Mohanem (HfMDK). V Německu žije od roku 2016. Předtím studovala zvukový design pod vedením Jana Buriana na DAMU v Praze a pokračovala ve studiu kompozice v kurzech Heinera Goebbelse na Institutu aplikované divadelní vědy v Giessenu.
  V roce 2018 získala cenu DAAD za vynikající výsledky zahraničních studentů HfMDK a v roce 2022 obdržela Kölner Förderpreis für junge Literatur (Cena pro podporu mladé literatury). Své umělecké projekty prezentovala ve Frankfurtu, Hannoveru, Marburgu, Teheránu a Praze, kde také vyučovala v magisterském programu na DAMU.

  Happy Birthday se setkalo s velmi pozitivními ohlasy zejména v Hesensku (mj. pozvání na F°LAB Festival 2022 ve Frankfurtu), kde Sahar Rezaei žije a umělecky tvoří. My jej však považujeme za dosud neobjevený klenot současné nezávislé performativní scény, který má všechny předpoklady uchvátit i naše festivalové publikum.

  …………………………… 

  Rozhovor se Sahar Rezaei
  https://www.youtube.com/watch… 

  Osobní web Sahar Rezaei s ukázkami autorských děl
   https://www.saharrezaei.com/start

   

  foto Christian Schuller