DIVADELNÍ FLORA
Menu

  Po 20. 5. 2024 | 10:00–15:30 | Konvikt

  CED Talks ve spolupráci s 27DF Divadlo a diverzita II: WOMEN LEADERS

  KONFERENCE
  Interní workshop pro divadelní profesionály a profesionálky. Registrační formulář zde.

  Cena vstupenek: –

  Je vyžadována závazná registrace předem a to prostřednictvím tohoto formuláře.

  Mezinárodní diskuzní platforma CED Talks DIVADLO A DIVERZITA vytváří prostor pro diskuzi o současném stavu a podmínkách divadelní tvorby, kterou je nutno více otevírat inspirativním vlivům přesahujícím národní narativy a zároveň obohacovat o různorodé hlasy a perspektivy místních menšin a komunit. Nepřehlédnutelným aspektem diverzity a aktuálním tématem je rovněž stále nedostatečný počet žen působících ve vedoucích funkcích divadelních a kulturních institucí, stejně jako jejich slabá až minimální účast na podobném typu akcí konajících se ve veřejném prostoru a v médiích. Pravidelné setkávání, sdílení a výměna zkušeností s výraznými osobnostmi – women leaders – z řad zahraniční odborné veřejnosti je tedy podstatnou podporou a inspirací nejen pro jejich protějšky z České republiky, ale i pro širokou kulturní a akademickou obec.
  Iniciátorem a garantem projektu je Centrum experimentálního divadla Brno. Kurátorky programové řady jsou dramaturgyně a překladatelka Viktorie Knotková a režisérka a scénografka Kamila Polívková.

  Nultý ročník se uskuteční 19. + 20. 5. 2024 ve spolupráci s festivalem Divadelní Flora Olomouc a zaměří se na německojazyčné prostředí. Tématem je pronikání / protínání a propojování různých kulturních vlivů s důrazem na „východoevropský“ diskurz.

   

  Druhá část CED Talks DIVADLO A DIVERZITA: WOMEN LEADERS propojuje výrazné ženské osobnosti z německojazyčného a českého divadelního prostředí. Ve společné diskuzi se setkají intendantka Dortmundské činohry Julia Wissert s ředitelkou Divadla X10 Lenkou Havlíkovou a šéfdramaturgyně Curyšské činohry Katinka Deecke s dramaturgyní Sodjou Lotker. Všechny čtyři kreativní producentky budou prezentovat svou práci a sdílet zkušenosti a témata, která spojují jejich profesní zájmy a činnost, tedy především mezinárodní a mezioborové přesahy. Diskuze se rovněž dotkne působení žen ve vedoucích funkcích a nutných systémových změn, které by v budoucnu vedly k jejich většímu zastoupení a vlivu na pracovní a životní podmínky – tedy k výraznější diverzitě divadelního prostředí.

  10:00 – 10:30
  Shermin Langhoff: Manifest diverzity
  Keynote 

  10:30 – 12:00
  Julia Wissert a Lenka Havlíková
  debatu moderuje Viktorie Knotková

  Setkání těchto dvou osobností německého a českého divadla otevře prostor pro diskuzi o nutnosti strukturálních a systémových změn a kultivaci prostředí, ve kterém umělci a umělkyně pracují jak ve sféře zřizované, tak nezávislé scény.

  12:00 – 13:30
  Obědová pauza

  13:30 – 15:00
  Katinka Deecke a Sodja Lotker
  debatu moderuje Viktorie Knotková

  Dialog dvou výrazných dramaturgyň a kurátorek umění se bude odvíjet od jejich zkušenosti s mezinárodními projekty, oborovými přesahy a výzkumem či rozvíjením progresivních dramaturgických metod. Tématem bude rovněž sdílená dramaturgie, resp. nehierarchické vedení tvůrčích týmů.

  15:00 – 15:30
  závěrečná diskuze: Julia Wissert, Lenka Havlíková, Sodja Lotker, Katinka Deecke a publikum

   

  Shermin Langhoff se narodila v Turecku a do Německa přišla s rodiči ve svých devíti letech. Stala se uznávanou kreativní producentkou a v prostředí berlínské scény významně přispěla k vytvoření dnes už zavedeného konceptu tzv. post migrantského divadla. Působila například v HAU (Hebbel am Ufer), kde kromě jiného založila Akademii samouků (Akademie der Autodidakten) a zahájila sérii multidisciplinárních projektů pod názvem Beyond Belonging. V roce 2008 založila v berlínské čtvrti Kreuzberg prostor Ballhaus Naunynstraße, který od té doby funguje jako institucionalizovaná divadelní scéna pro umělce a umělkyně s mezinárodní rodinnou zkušeností. Od roku 2013 je Langhoff intendantkou Maxim Gorki Theater v Berlíně. Pod jejím vedením byla tato scéna několikrát zvolena “Divadlem roku” v anketě časopisu Theater heute a řada inscenací získala mezinárodní ocenění a pozvání na festival Theatertreffen.
  V jejím mezinárodním souboru působí lidé s tureckými, kurdskými, ruskými, moldavskými, srbskými, izraelskými, syrskými, britskými, palestinskými, švédskými, kazašskými, vietnamskými a francouzskými rodinnými kořeny. Členem uměleckého vedení je v současné době kontroverzní chorvatský režisér Oliver Frljić. Kromě toho funguje v Gorki platforma pro profesionály se zkušeností života v exilu Exile Ensemble tvořená herci a herečkami ze Sýrie, Palestiny a Afghánistánu. V prvních čtyřech letech po svém zvolení Langhoff pořádala mezioborovou přehlídku živého umění BERLINER HERBSTSALON (Berlínský podzimní salon) a vytvořila tak unikátní prostor pro spojení politického umění a aktivismu přímo v ulicích Berlína. Sama získala za svou práci několik ocenění, například East End Theatre Prize, Theatre Prize Berlin nadace Preußische Seehandlung, KAIROS European culture prize Nadace Alfreda Toepfera a v neposlední řadě Cenu Mosese Mendelssohna udělovanou Berlínskou vládou. V roce 2017 jí německý prezident Joachim Gauck udělil Spolkový kříž za zásluhy (Bundesverdienstkreuz) v oblasti kultury.

  Oceňovaná režisérka a intendantka Dortmundské činohry (Theater Dortmund) Julia Wissert se ve své práci zaměřuje na kritickou reflexi pracovního prostředí, v němž se jako POC (Person of Color) pohybuje. Je autorkou řady textů, článků a přednášek na téma strukturálního rasismu v německojazyčné divadelní oblasti. V roce 2017 vypracovala společně s právničkou Sonjou Laaser Antirasistickou doložku (Anti-Rassismus Klausel). Tento dokument se stal dodatkem k pracovním smlouvám, v němž se vedení kulturních institucí zavazuje, že bude usilovat o urychlené řešení jakéhokoliv diskriminačního chování vůči spolupracujícím umělcům a umělkyním. Její režijní tvorba se pohybuje na pomezí činohry, performance, site-specific a zvukové instalace.


  Dramaturgyně Katinka Deecke vystudovala francouzskou literaturu a divadelní vědu v Paříži, magisterský titul získala na Vysoké škole ve Frankfurtu. V Berlíně pracovala jako produkční mezinárodního uměleckého projektu 80*81 Georga Dieze a Christophera Rotha. Působila jako operní dramaturgyně v Theater Bremen, kde rovněž kurátorovala a organizovala mezioborové projekty, přehlídky a festivaly. Byla součástí uměleckého vedení divadla Münchner Kammerspiele Matthiase Lilienthala, podílela se na festivalu Ruhrtriennale pod vedením Stephanie Carp, a jako umělkyně na volné noze působila ve Stuttgartské opeře, v MC93 v Paříži, na Mezinárodním festivalu v Manchesteru, v Théâtre Vidy-Lausanne, v Teatro Madrid, na Avignonském festivalu, Benátském bienále aj. Od roku 2019 je šéfdramaturgyní progresívního uměleckého týmu v Curyšské činohře (Schauspielhaus Zürich).


  Lenka Havlíková je ředitelka a kreativní producentka pražského Divadla X10. Poté, kdy jako dramaturgyně působila ve významných studiových divadlech (Činoherní studio v Ústí nad
  Labem, HaDivadlo) a v Národním divadle, začala realizovat vlastní projekty jako nezávislá producentka. V roce 2013 založila společně s režisérkou Ewou Zembok a herečkou Annou Císařovskou Divadlo X10, které se zaměřuje na současnou dramatiku. Kromě vlastní divadelní činnosti se věnuje rozvoji neziskového divadelního sektoru jako takového. V květnu 2016 byla na ustavující schůzi Asociace nezávislých divadel České republiky (AND ČR) zvolena 1. místopředsedkyní této profesní organizace divadelních subjektů z oblasti neziskové sféry, na přípravě jejíhož založení se od počátku podílela. Od roku 2021 je předsedkyní AND ČR.

  Sodja Zupanc Lotker je původem ze Srbska a po ukončení studia režie a dramaturgie na pražské DAMU absolvovala doktorandské studium dramaturgii prostoru na Universität Wien (Vídeňská univerzita), Zürcher Hochschule der Künste (Vysoká škola umění v Curychu) a pražské AMU. Vyučuje dramaturgii, přednáší na zahraničních univerzitách a vede magisterské studium Sdíleného divadla (Directing Devised and Object Theatre) na DAMU KALD v Praze. Mezi lety 2008 až 2015 byla uměleckou ředitelkou světové výstavy divadelní architektury a scénografie Pražské Quadriennale a působila jako koordinátorka řady mezinárodních uměleckých výzkumů jako například Global City Local City, Space – Performing Arts in Public Space and Urban Heat a nebo Kostume Agency artistic research na Kunsthøgskolen i Oslo (Norská akademie umění v Oslu). Pracuje jako dramaturgyně nezávislých divadelních, tanečních a instalačních projektů a je kurátorkou mezinárodního festivalu Pražské křižovatky v Národním divadle v Praze.


  Viktorie Knotková působí jako dramaturgyně, překladatelka a moderátorka v Německu a České republice. Vystudovala divadelní dramaturgii na Janáčkově akademii múzických umění v Brně a Max Reinhardt Seminar ve Vídni. Souběžně se studiem byla v letech 2009 až 2012 zaměstnána jako dramaturgyně Pražského komorního divadla pod vedením Dušana D. Pařízka. V letech 2012 až 2018 byla stálou dramaturgyní činohry Theater Bremen, kde i nadále pravidelně hostuje. Mezi lety 2021 a 2023 působila v Divadle Husa na provázku. Od roku 2018 se věnuje studiu psychoterapie v Brémách, spoluorganizuje česko- německý festival Tak se dělá jaro, podílí se na realizaci brémského literárního festivalu globale° a působí jako libretistka a dramaturgyně na volné noze se zaměřením na mezinárodní a interkulturní projekty.


  Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie1712232686-003

   

  foto hostek:

  Julia Wissert
  Shermin Langhoff
  Katinka Deecke
  Sodja Lotker